THERMAL 2D ANALYSIS

FEM-analyse

Tweedimensionale stationaire warmtetransportsecties worden onderworpen aan een FEM-analyse, met EN ISO 10077-2 als één van de basisnormen.

Deze discipline biedt perspectieven en uitkomsten naar enerzijds het tijdig uitschakelen van mogelijke koudebruggen en anderzijds voor het ontwikkelen van diverse gevelsystemen. Als voornaamste komen Uf en Uw waarden alsook het risico op oppervlakte condensatie (temperatuursfaktor) aan bod.